woensdag 31 december 2014

Een tevreden en sociaal 2015

Beste mensen

Alweer een jaar voorbij en een zwaar jaar. Het leven is hard geweest voor velen en ik hoop dat het makkelijker zal worden maar helaas......
Keuzes werden gemaakt en belangen werden afgewogen en ook dit jaar weer trok de zwakste aan het kortste eind.

Misschien kunnen wij met z'n allen afspreken dat wij het in 2015 anders doen en de zwaksten beschermen en mededogen tonen aan wie het nodig hebben.
Daarom: weg met discriminatie en buitensluiten van bevolkingsgroepen. Laat mensen in hun waarde en gooi een traditie van een eeuw oud weg omdat ze discriminerend is.
Een beter leven voor zij die chronisch ziek of gehandicapt zijn en ook voor al die ouderen die in een gat vallen omdat zij geen hulp meer krijgen in het nieuwe jaar.
Denk ook even aan al die mensen die werkeloos zijn/worden en die (gedwongen)  naar de bijstand moeten.
Respecteer ieder leven op aarde en bescherm de aarde!
Het zou zo mooi kunnen zijn.

Wat de politiek betreft is de toon al gezet met de zogenaamde laatste woorden van Willem van Oranje: “Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk". Woorden die waarschijnlijk nooit gesproken zijn net zoals de politiek vaak beloftes niet waarmaakt.


Hoe dan ook ik wens iedereen een tevreden en sociaal


                                                      2015


Anaïs

donderdag 16 oktober 2014

Piet doet verdrietIeder jaar om deze tijd begin ik weer angst te krijgen want nog even en de gekte breekt weer los. Mensen verdringen elkaar in winkels om de grootste en duurste cadeaus te kopen in de hoop er ook iets moois voor terug te krijgen van: Die goede lieve Sint.

 In deze tijd van armoede en oorlog hoor ik van veel mensen dat 'ons mooie feest' daar niet onder mag lijden. Op de televisie zie ik kinderen met honger waar de regering echt geen Sinterklaas voor speelt. Kinderen in Syrië die alles achter zich moeten laten en op de vlucht zijn in doodsangst dat zij en hun familie het niet overleven. Vreselijk! Als je deze mensen vraagt om te tekenen voor het goede doel dan: ho maar. Ze zijn niet thuis doen niet aan dat soort 'zaken'.

Dan verschijnt er een petitie om zwarte Piet zwart te houden en ja: ze tekenen graag want dat is toch zo belangrijk. Het idee dat wij tegemoet zouden komen aan een minderheid die zich hierdoor niet prettig voelt is niet zo belangrijk. Nee het is 'onze' traditie en wij zijn er trots op. Trek een schertsfiguur een mooi pakje aan en laat hem krom praten en wij zijn verkocht. Hoe zit het dan met de Somaliër die het Nederlands niet goed machtig is? Die vinden wij dom en onwaardig om onze mooie zuivere grond met zijn zwarte poten te betreden. We willen ook vooral niet naast hem wonen want dan gaat de waarde van ons huis omlaag nog erger: we durven hem geen hand te geven uit angst voor Ebola.

Ik zie de ruzies op twitter met lede ogen aan en ben met een klap wakker geschud uit mijn idealistische droom. Waar ik eerst nog dacht dat wij verenigd waren als volk, tegen een regering die ons te kort doet, schrik ik nu van de reacties. Ja ik wil dat Piet gewoon een man gaat worden met roetvegen en nog liever maak Pieten van alle mensen uit alle rassen die hier wonen. Wij kunnen de Sint dan zien als een normale werkgever die de maatschappij daadwerkelijk wil helpen

Weet u waarom ik kijk naar 'zwarte Piet' als iets wat ik liever niet zie? Omdat ik u hier beneden wat voorbeelden zal geven van het soort Pieten wat meteen een golf van verontwaardiging over het land zou afroepen.
 En als u vind dat de pieten te allochtoon zijn vergeet dan vooral Sint Nicolaas niet. Hij was de bisschop van Myra en voor wie het niet weten:dat ligt in Turkije.
!. Een Argentijnse Sint die moeders van de Plaza de Mayo uit een vliegtuig dropt op pleinen in Nederland en waar zij spontaan beginnen met cadeaus uit te delen. Aan de stuurknuppel van het vliegtuig zit een meneer die ooit nog eens voor een luchtvaartmaatschappij heeft gewerkt. ik wil niet pochen hoor....

2. Een Israëlische Sint die streng Orthodox in het geloof is en die niet in Spanje maar Buitenveldert woont. Hij laat een muur om zich heen bouwen en de mensen moeten over de muur klimmen om hun presentjes te pakken.

3. Een Bin Sint die binnenkomt op een ezel gevolgd door Taliban strijders die spontaan uit elkaar springen en de cadeaus vliegen door de lucht. ( We got him) ;-)

4. Een PVV boot waar de Pieten zo zwart als zwarte schoensmeer zijn en waar de Sint super geblondeerd is. Naast hem staat de hoofdpiet die maar al te graag hier of daar iemand in elkaar beukt. De paardenpiet met lange wilde manen waakt over de gezondheid van zijn dieren. Als cadeau strooien zij pakjes blondering zodat iedereen op de grote sterke leider kan lijken. Zelfs als je niet echt blank bent (zoals de grote leider).


5 Een stoomboot met daarop bankiers en directeuren uit de zorg die kwistig aan wal bonussen rondstrooien en openlijk schuld belijden op pleinen in heel Nederland.

Belachelijk deze voorbeelden? Tja, dat vind ik nu ook van de zwarte Piet maar die mag  en weet u waarom? Omdat ze geen macht hebben alleen maar woorden om u ervan te overtuigen dat zij iedere keer weer gekrenkt worden.
Daarom alleen al zullen wij als groep democratisch moeten zijn en niet door onze wil door te drijven maar de democratie te gebruiken als bescherming van de minderheid!

maandag 25 augustus 2014

Marina uit Donetsk

Mijn buurvrouw uit Donetsk wilde ook haar verhaal vertellen en dan niet een verhaal over moeilijke onderwerpen maar hoe de mensen daar lijden onder wat oorlog brengt.
Marina woont in een klein dorpje in Spanje en haar familie woont in Donetsk. Helaas kan ik geen achternaam of foto neerzetten omdat het haar familie zou kunnen schaden.

Donetsk was altijd een mooie stad volgens Marina en er was veel industrie en groen. Helaas is deze stad nu een oorlogsgebied geworden waar mensen in schuilkelders zitten en niet weten wat er morgen kan gebeuren Het scenario zoals dat in Joegoslavië was. Mensen zijn bang en insuline, brood en water is een steeds schaarser artikel. Ook is er weinig internet bereik en mensen die in het buitenland wonen kunnen slecht verbinding met hun achtergebleven familie krijgen. Alleen in het centrum van Donetsk is dat nog mogelijk. De Russische televisie is uit de lucht gehaald.
'Veel propaganda op de televisie in EU en VS maar nergens krijgt men te horen van de Oekraïnse vrijwilligers die goed betaald krijgen om te vechten en zelfs een bonus krijgen voor iedere dode Oekraïner van Russische afkomst' zegt Marina
Marina is verdrietig want zij wil geen oorlog en is bang voor haar familie. Ze begrijpt niet waarom de wereld alles gelooft wat Kiev zegt over de situatie daar en zij is bang dat schaliegas meer telt dan mensenlevens. Over dat schaliegas zegt men dat er 50 jarige contracten zijn afgesloten. Volgens haar is het een groot gevaar en kan het rampen zoals die van Tsjernobyl veroorzaken. 

Marina verteld dat mensen op de daken witte kruisen hadden geschilderd met witte vlaggen als teken dat zij burgers waren en dat niet werd gerespecteerd. Helaas bestaat een groot gedeelte van het leger uit jonge jongens van 18 jaar die voor hun nummer moeten opkomen en niet kunnen schieten en Marina vindt dat er meer doden vallen dan noodzakelijk is. Volgens haar komt dit ook omdat er in de wijde omtrek vaak geen ziekenhuis of medische hulppost is.

Marina is verdrietig en denkt aan haar familie en vrienden in haar land. Zij is bang en het laat de waanzin van oorlog zien. Gewone mensen moeten weer lijden onder de geldzucht van wapenhandelaren en machtswellust van wereldlijders en economische belangen die zwaar wegen. Helaas maakt het ook van gewone nette mensen moordmachines die hun tegenstander niet meer zien als de gewone man die zij zelf ook zijn. Hoelang duurt het voor Marina en familie ook de wapens opnemen?

woensdag 16 juli 2014

Tijd

15 juli 2014, 's Heerenberg 

Het begrip Tijd en de interpretatie in onze wereld .

Tijd wordt door de wetenschap actueel gezien als een aparte dimensie. De 4e naast de andere dimensies in totaal 10 inclusief tijd dus 11. (Zie ook de stringtheorie)
Voor de oerknal bestond er geen ruimte/heelal en ook geen tijd.Vanaf de oerknal wordt aangenomen dat de tijd er ook kwam.
Tijd is dan ook gerelateerd aan het ontstaan van energie/materie in het algemeen en ons universum in het bijzonder.
Als we de tijd nu gaan zien zien als aspect van Energie dan kunnen bepaalde zaken t.a.v. De Tijd zoals we die ervaren m.i. mogelijkerwijs veel beter verklaard worden.

De volgende vragen wil ik stellen:

Moeten we niet het onderscheiden/bemerken door de mens van de hoeveelheid en het verschil van energie in een bepaalde toestand/situatie niet bestempelen als ervaren van tijd?

Volgens energiewetten gaat er nooit energie verloren (Einstein en anderen)
Wij mensen ervaren de tijd als gegeven in onze materiële wereld. Iets wat geweest is kan nooit meer op exact dezelfde wijze gebeuren. We denken aan wat vroeger geweest is en ”weten” dat het nooit meer zo komen kan. (We beseffen bv. dat wij en onze wereld om ons heen veranderen en ouder worden)

Bij aanname dat de tijd een aspect van de materie/energie is kan m.i. ook het verschil tussen verleden, heden en toekomst wegvallen. Namelijk door aan te nemen dat het een variatie in energie/materie is. Tijd is zogezegd een onderdeel van Energie/Materie en zijn verschijningsvorm.

Verder geldt mogelijkerwijze het volgende en zegt mogelijkerwijze iets over hoe mensen tijd ervaren:

Ons Denken (o.a. geproduceerd in onze hersenen) heeft overigens geen gevoel van Tijd. Het Denken kan zelfs buiten de raam Tijd gaan. Zie ook de ideeën van voor het ontstaan van het heelal.
De meeste mensen voelen zich overigens wel ouder maar blijven in hun Denken nog jong.
Uiteraard gebeurt het voelen en het waarnemen ook o.a. in onze hersenen maar dan m.i. met inschakeling van onze archaïsche hersenstructuren.
De hersenschors is o.a. verantwoordelijk voor de meer abstracte zaken in ons denken.

Zo wat losse gedachten van mij.
Ik ben geen Fysicus,filosoof en wat ik geopperd heb kan zeer goed anders verklaard worden.
De bedoeling is een andere kijkhoek voor Tijd aan te duiden.


 
Alles wat mijn gasten schrijven heb ik verder niets over te zeggen dus: discussiëren? Met de schrijver van het stuk graag. Anaïs

maandag 24 maart 2014

Brief van de heer Henk Jansen Fysiotherapeut

Geachte volksvertegenwoordiger,

Het NZa advies is een doodsteek voor de vorming van een level playing field in de zorgmarkt 
U heeft allemaal kunnen lezen dat de NZa adviseert om de verplichting van een restitutiepolis af te schaffen.Onze minister is samen met ACM ( Autoriteit Consument en Markt ) en NZa ( Nederlandse Zorg autoriteit ) de afgelopen maand het land ingetrokken om het gesprek aan te gaan met de zorgaanbieders. De bedoeling hiervan is om beter inzicht te krijgen in hoe de zorgmarkt zich ontwikkelt. Bij alle bijeenkomsten komt standaard naar voren dat de zorgaanbieder zich niet gehoord voelt. Steeds wordt gemeld dat ACM en NZa geen mogelijkheden aanreiken om meer evenwicht in de zorgmarkt te bewerkstelligen.  
De zorgmarkt kent drie partijen. De zorgverzekeraar, de patiënt en de zorgverlener. Tussen deze drie partijen moet er een evenwicht ontstaan. De eerste 8 jaren van dit proces is er een steeds grotere machtsongelijkheid ontstaan. Hierbij is alle macht gegeven naar de zorgverzekeraar. Ook de politiek bemerkt dit omdat haar kiezers (de patiënten) steeds vaker geconfronteerd worden met het falende zorgmarktsysteem. Daarom wil onze minister in gesprek met de zorgaanbieders.

Tijdens de bijeenkomst heb ik de NZa, de heer Eitel Homan (verzekeraars) en minister Schippers mijn schriftelijke aanbevelingen overhandigd ter bestudering. In dit rapport geef ik concrete voorbeelden voor verbetering, die eenvoudig te realiseren zijn. Met het invoeren van deze maatregelen zal de zorgmarkt kunnen harmoniseren.

Wanneer u nu als volksvertegenwoordiger de aanbeveling van de NZa opvolgt, dan zal dit leiden tot een nog groter machtsverschil tussen de zorgverzekeraar enerzijds en de consument/zorgaanbieder anderzijds. Ik stuur u bij deze de aanbevelingen, die ik de minister en NZa heb aangeboden, toe. Dat mijn aanbevelingen bij de NZa nog niet geland zijn mag blijken uit het feit dat een NZa medewerker deze week in een telefonisch gesprek liet weten dat de NZa helemaal niet zit te wachten op een “Level Playing Field”
Ik hoop dan ook dat u als volksvertegenwoordiger deze aanbevelingen wel ter harte wilt nemen. Maar het belangrijkste is dat u artikel 13 niet aantast en het restitutietarief in de zorg handhaaft. 

Hoogachtend
Henk Jansen
Fysiotherapeut

Geachte volkvertegenwoordiger,


Mij is uit diverse reacties van Kamerleden maar ook uit publicaties in kranten gebleken dat er onvoldoende inzicht is aan uw kant, inzake de invoering van het marktprincipe binnen de zorg. Ik en met mij duizenden fysiotherapeuten maken ons zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van onze zorg. De oorzaak van onze zorg is niet de invoering van het marktprincipe. Het ontbreken van een level playing field is waar ik mij zorgen over maak. Het onbeperkt macht geven aan de zorgverzekeraars en de beperkingen die de ACM legt aan de zijde van de zorgverleners verstoort het ontstaan van een reguliere markt. In deze mail neem ik mij de vrijheid om u een paar adviezen te geven. Deze adviezen zijn bedoeld om een begin te maken van een evenwichtige zorg markt. Alleen een evenwichtige markt kan toegankelijkheid en kwaliteit borgen en daar is het ook u om te doen, neem ik aan.

De NZa heeft in 2010 een document geschreven: 'Good Contracting Practices'. Dit document zou ertoe moeten leiden dat partijen op een eerlijke manier met elkaar onderhandelen. Maar in de praktijk gaat het heel anders. Hier ontbreekt het namelijk aan een level playing field, Daarin kan verandering worden gebracht als:

  1. De zorgverzekeraar zijn aanbieding doet op een zodanig tijdstip dat er tenminste 6 weken over zijn voor het beantwoorden van vragen, het doen van tegenvoorstellen, kortom voor het onderhandelen. Nu worden vaak termijnen van 3 à 4 weken genomen en dat is in de praktijk gewoon veel te kort. Bij de zorgverzekeraar werken maar een paar onderhandelaars, en hun agenda's staan ook nog boordevol afspraken. En dan is het voor fysiotherapeuten toch vaak slikken of stikken, omdat zorgverzekeraars deadlines stellen. En als je dan geen overeenstemming hebt bereikt krijg je domweg geen overeenkomst.

  1. De zorgverzekeraar zijn aanbieding doet op een moment dat de restitutietarieven voor ongecontracteerde zorgaanbieders bekend zijn. Want pas dan kunnen fysiotherapeuten beoordelen of ze willen tekenen voor het contract, dan wel hun patiënten willen vragen om bij te betalen. Maar daarvoor moet je weten wat de patiënten dan moeten bijbetalen. Bijbetalingen van 50 % worden heel lastig. Maar bijbetalingen tot maximaal 20 % zijn nog wel een reële optie voor de patiënt. Op dit moment is het zo dat zorgverzekeraars hun aanbieding doen zonder dat deze voorwaarden bekend zijn . En dan kun je niet inschatten wat de consequenties zijn van niet tekenen. Pas wanneer je bereid bent om niet te tekenen ontstaat er een onderhandelingssituatie.

  1. De zorgverzekeraar zijn polisvoorwaarden en tarieven inzake restitutiepolissen eerder kenbaar maakt, in ieder geval op het moment dat de aanbiedingen aan fysiotherapeuten worden verzonden. Want ook dat speelt een rol bij het beoordelen van het contracteeraanbod. Het komt vaak voor dat patiënten bereid zijn een naturapolis om te zetten in een restitutiepolis als ze daardoor dezelfde fysiotherapeut kunnen behouden. Ook dit speelt een rol bij de beoordeling van het contractvoorstel.

  1. De zorgverzekeraar het begrip 'marktconform' bij restitutiepolissen beter invult. Nu zeggen ze domweg dat het gecontracteerde tarieven zijn. Deze zijn ten eerste veel te laag en ze verschillen ook van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar (met een verschil van wel 40 %). Wat heb je eraan als zorgverzekeraars bij een restitutiepolis toch maar die contracttarieven betalen? 'Marktconform' is een veel ruimer begrip. Dat betekent de prijs die een patiënt bereid is te betalen en die onderbouwd kan worden. Er is sprake van vrije tarieven, en dan is het dus ook van belang dat zorgverzekeraars die een restitutiepolis hebben redelijke tarieven betalen. En die zijn soms hoger dan het gecontracteerde tarief.

Er is een wijziging in artikel 13 van de zorgverzekeringswet op komst. Onderdeel daarvan is dat zorgverzekeraars hun tarieven voor niet gecontracteerde zorgaanbieders kunnen terugschroeven tot nihil. Als dat gebeurt is het hele level playing field weg en hebben zorgaanbieders niets meer te vertellen.

Op dit moment zijn zorgverzekeraars niet verplicht de restitutietarieven kenbaar te maken voordat ze aanbieden. Dit is een nieuwe situatie, omdat de minister wil dat vanaf volgend jaar zorgverzekeraars 6 weken voor het eind van het jaar aangeven met wie zij een contract hebben afgesloten. Dan moeten de contractaanbiedingen tijdig de deur uit. Vaak voordat de polisvoorwaarden bekend zijn. Zorgverzekeraars zeggen dat het bij die polisvoorwaarden gaat om marktgevoelige informatie, waarbij Prinsjesdag ook een rol speelt. En zo blijven we in een kringetje ronddraaien.

De administratieve lastendruk, die door de zorgverzekeraar wordt geëist slokt een groot deel (25 tot 33 %) van de behandeltijd op. Zorgverzekeraars verwijzen steeds naar de beroepsstandaard welke de branchevereniging KNGF voorstaat. Deze standaard (Kwaliefy) is reeds twee jaar geleden naar de prullenbak verwezen door zowel de zorgverzekeraars, alsook door bijna alle leden van het KNGF. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe beroepsstandaard die in de praktijk wel werkbaar is.
Zorgverzekeraars blijken niet bereid te zijn iets te willen doen aan deze overkill van administratieve druk. En zo ontstaat een papieren tijger waar geen enkele consument iets aan heeft. De enige die er baat bij heeft is de manager van de zorgverzekeraar, die een overvloed aan management input kan verzamelen waardoor zijn eigen positie binnen het zorgstelsel gelegitimeerd lijkt.

Met vriendelijke groet,

Henk Jansen
Fysiotherapeut te Rijssen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De heer H. Jansen is op donderdag 17 april in een uitzending van Zembla te zien. De uitzending gaat over de schending van de privacy door Zorgverzekeraars.vrijdag 21 maart 2014

Economie van het vertrouwenWeer een meldpunt. Harder straffen. Meer en betere controle. Telefoontaps. Internetverkeer monitoren. Allemaal voor uw veiligheid! Wordt u daar ook wel eens moe van? Ik wel.

Het zijn roerige tijden, we gaan van crisis naar crisis lijkt het wel. De schuldencrisis, de Euro-crisis, de bankencrisis, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Alle crises hebben echter één ding gemeen, een gebrek aan vertrouwen. Burgers vertrouwen politici niet, politici burgers niet, banken worden niet vertrouwd, het financiële systeem vertrouwen we niet meer en ga zo maar door. Het zijn ook altijd anderen die fout zijn, die niet te vertrouwen zijn, die graaiers zijn. Dit moet anders kunnen, dus bij deze een opzet voor hoe ik dat voor me zie.


Vertrouwen is niet iets wat je zo maar terug wint, zeker niet als het gebrek daaraan zo breed aanwezig is in de samenleving. Daarom is het tijd voor een aantal grote veranderingen. Ik geloof niet  de Economie


Tegenwoordig lijkt het slechts om de economie te draaien, meer specifiek om economische groei. Economische groei wordt al tijden aangedragen als de oplossing voor zo’n beetje elk probleem. Toegegeven, economische groei heeft voor velen een beter leven tot gevolg gehad, maar het heeft zeker niet alle problemen opgelost. Eerst moet de taart groter, dan valt er meer te verdelen. Met dergelijke argumenten jaagt men economische groei na. Naast dat eeuwige groei me onmogelijk lijkt, zouden we ons misschien eens moeten afvragen waarom we steeds meer, meer, meer willen? Willen we niet allemaal gewoon een fijn leven? Waarom dan doorgaan met een systeem waarbij slechts enkelen enorm profiteren? Hoe kan het toch zo zijn dat je nog niet zo lang geleden als gezin goed kon leven van 1 inkomen terwijl dat er tegenwoordig eigenlijk al twee moeten zijn?

In mijn wereld zal er geen aandacht zijn voor economische groei, des te meer voor het welzijn van een ieder. Volgens mij hebben we inmiddels een punt bereikt waarop dat voor een ieder haalbaar zou moeten kunnen zijn. Wat daar voor nodig is, is een andere verdeling van de reeds vergaarde rijkdommen. 


Mijn eerste voorstel is dan ook een onvoorwaardelijk inkomen voor een ieder. Een basisinkomen geeft een ieder vrijheid, of in ieder geval de mogelijkheden daartoe. Vrijheid om werk te doen dat je wilt, of om meer vrije tijd te besteden aan interesses. Juist nu lijkt me een uitstekende tijd om dat te doen. De werkloosheid blijft maar stijgen en het is maar de vraag of met de huidige ontwikkelingen wat techniek betreft nog anders gaat worden. Steeds meer zaken worden overgenomen door computers. En waarom ook niet? Het zou ons de mogelijkheid kunnen geven meer tijd aan ontspanning te besteden. Reizen, sporten, muziek maken, noem maar op.

Bijkomend voordeel van een onvoorwaardelijk basisinkomen is dat er geen controle hoeft plaats te vinden en dat er geen andere uitkeringen hoeven te zijn. Het hele spectrum aan uitkeringen en de bijbehorende bureaucratie is daarmee verleden tijd.

Alles boven het basisinkomen, daar zal belasting over betaald moeten worden. Verder kan je je afvragen of een vermogen van meerder miljoenen of zelfs miljarden nodig of wenselijk is. Dit kan wat mij betreft dus wel wat meer belast worden.

Zonder economische groei kom je op 1 punt wel in de knoei, rente. Door rente groeit de geldhoeveelheid maar door, zonder dat er iets tegenover staat. Dit maakt groei dus noodzakelijk. Afschaffen dus die rente. Geld maakt geld heb ik altijd maar iets vreemds gevonden. Hoogstens een vaste vergoeding bij het aangaan van de lening lijkt me meer dan voldoende. Misschien zijn er ook wel andere vormen zonder rente mogelijk, dat laat ik graag aan u over.

Banken zouden zich bezig moeten houden met waar ze voor opgericht zijn. Het zou voor de stabiliteit bovendien niet verkeerd zijn als er naast de euro lokale munten bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de herinvoering van de gulden of munten die alleen in de regio te gebruiken zijn, met de nodige financiële instellingen die er bij passen. Op deze manier zijn we niet meer afhankelijk van één financieel systeem. Dergelijke munten zullen ook goed zijn voor een meer lokale economie voor de dagelijkse behoeften, een stuk gezonder dan fabrieksvoedsel.


Politiek


Politiek zijn het ook roerige tijden. Het ene kabinet na het andere valt. Vertrouwen is laag en de kiezer zweeft meer dan ooit. Het grootste probleem? De kiezers hebben niet het idee serieus te worden genomen door de politiek en ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Als je al mee mag praten is het via een referendum waar je voor of tegen een voorstel mag stemmen. Zelfs dan moet je nog hopen dat ze iets met de uitslag doen. Ook dit moet en kan anders. Meer inspraak voor burgers dus. Waarom is het normaal dat in Den Haag en Brussel talloze dure lobbyisten rondlopen terwijl burgers eigenlijk alleen tijdens de verkiezingen hun inbreng kunnen hebben? En hoe wenselijk is dat eigenlijk, al die lobbyisten en beperkte inbreng van de burger?

Wat ik voorstel is om van de Eerste Kamer een Kamer te maken waarin de burger vertegenwoordigd is. Niet door volksvertegenwoordigers, maar door het volk zelf. Loot een aantal mensen uit de bevolking in voor een functie in de Eerste Kamer. Geef deze mensen toegang tot kennis en informatie die politici nu ook hebben en laat de samenstelling rouleren. De invloed van lobbyisten zal op deze manier minder zijn, net als die van politieke partijen. Als je het ene moment degene bent die regeert en het volgende moment degene over wie geregeerd wordt zal je meer geneigd zijn naar de lange termijn en het algemene belang te kijken. Een ieder zou hier voor in aanmerking komen, dus een goede beloning kan daarbij niet ontbreken. Ik kan me voorstellen dat dit uiteindelijk zo goed bevalt dat meer organen op deze manier ingericht worden. Hierbij valt zeker te denken aan de vele controle organen die er tegenwoordig zijn, vaak bevolkt door het 'old boys network'. Loot voor dergelijke functies mensen om dit te doen en je hebt een veel kritischer en objectievere toezichthouder.Op lokaal niveau zou je hetzelfde kunnen doen met de raad. Een andere mogelijkheid is dat je per project wat mensen loot die mee mogen beslissen/ adviseren.

Bijkomend voordeel van dit systeem is dat het nog een probleem oplost. Mensen hebben tegenwoordig veel te veel het idee dat de overheid stuurt en burgers dwars zit bij initiatieven van onderaf. Binnen dit systeem zal dit niet meer het geval zijn en is de overheid ondersteunend aan initiatieven van onderaf.


Onderwijs


Binnen het onderwijs stoort mij eigenlijk maar één ding heel erg: het constant streven naar excellentie en de vele lijstjes die dit tot gevolg heeft. Laat men zich richten op goed onderwijs. Verder hoor ik nogal eens dat het bedrijfsleven meer invloed zou moeten hebben op het onderwijs. Dit lijkt me een zeer slecht idee en zal in mijn ideale wereld dan ook niet het geval zijn. Als dat al het geval zou zijn dan op zijn hoogst bij enkele beroepsopleidingen. Met name het wetenschappelijk onderwijs moet daar van verschoond blijven.

Het is tegenwoordig zover dat wetenschappelijke onderzoeken die de opdrachtgever niet aanstaan niet gepubliceerd worden. Dit kan en mag niet goed gevonden worden. In mijn ideale wereld is de wetenschap dan ook zo onafhankelijk als maar mogelijk is. Kwaliteit van onderzoek zal voorop staan, niet kwantiteit. Het aantal citaten? Lekker belangrijk, wat is de betekenis van het onderzoek dat gedaan is, veel belangrijker. Het doel van wetenschap voor een opdrachtgever is toch over het algemeen aantonen dat een bepaald middel werkt, terwijl in mijn wereld wetenschap staat voor het aantonen dat iets niet klopt. Meer invloed van het bedrijfsleven op de wetenschap zal mijns inziens dan ook leiden tot een minder innovatieve maatschappij. Dus naast een onafhankelijke wetenschap pleit ik voor meer fundamenteel onderzoek, in plaats van minder.

Verder zou de nadruk van het basisonderwijs liggen op het ontwikkelen van personen en minder eenzijdig op rekenen en taal.


Zorg


Dit onderwerp is niet mijn specialiteit. Wat mij wel opvalt is dat men zegt dat de zorgkosten de pan uit rijzen, maar dat men de oplossingen vooral zoekt in hoe dat betaald kan worden. Dit lijkt me niet logisch. In mijn wereld zal iedereen de zorg verdienen die hij verdient, hoe dat precies aan te pakken laat ik vooralsnog aan u over. Met die nieuwe politiek zal er in ieder geval ruimte zijn voor eigen initiatieven. 


Ruimtelijke ordening


Ook hier zal een omslag moeten plaatsvinden. Bouwen in de wei moet minder aantrekkelijk worden, met 20 mln. vierkante meter aan leegstand zijn er nogal wat mogelijkheden met de bestaande bouw. Herbestemmen en herontwikkelen zullen voorop moeten staan, betaalbaar wonen ook. De HRA zal stapsgewijs afgeschaft moeten worden. En wat voor de politiek in het algemeen opgaat, gaat zeker voor de ruimtelijke ordening op. Gemeenten zullen minder sturend zijn en meer ondersteunend aan initiatieven van onderaf. Verder zal bouwen niet meer vooral als investering moeten worden gezien. In plaats van vraag- of aanbod gericht mag er slechts afnemersgericht gebouwd mogen worden.


Milieu


Uiteraard kan het milieu niet ontbreken in deze visie. Hier ben ik ook vrij simpel in, we zullen af moeten van de olie en gasverslaving. En wat is er nu mooier dan gebruik te maken van energiebronnen die niet op raken? Op dit moment zal de focus vooral op het opslaan van groene energie moeten zijn. Gerichte subsidie op bepaalde soorten van energie lijkt me niet wenselijk, omdat dat nieuwe vormen in de weg zal staan. Alle ruimte voor innovatie dus.

Wat voedselproductie betreft zal het meer richting de natuur moeten gaan. Lokale producten met respect voor dier en natuur.


Veiligheid


Ook hier kan ik kort over zijn. Tegenwoordig denkt men alles te moeten controleren en volgen, het lijkt de voormalige DDR wel. Wie wil dit? Weg ermee dus, desnoods door zelf een nieuw internet op te bouwen dat niet is aangesloten op het huidige. Privacy en vertrouwen staan in mijn wereld voorop.Dus zegt u het maar? Doorgaan op de ingeslagen weg en steeds meer controle en hardere straffen accepteren? Een maatschappij beheerst door wantrouwen? Of wordt het tijd voor nieuwe fouten, maar dan op basis van vertrouwen dat deze veranderingen in één keer zullen plaats vinden, toch zal ik hier vooral het eindbeeld beschrijven. 

Door: 

Gert Jan Kerssies

Twitter:
GJK

dinsdag 4 februari 2014

Meneer Samsom

Waar ik op doel meneer Samsom is:

 1. Een vernederende WWB waar mensen tot inruilmiddel verworden zijn en mensenrechten met voeten getreden worden. Een wet met dictatoriale tintjes. Betaald werk gaat verdrongen worden door de 'participatiewet' en de maatschappij  waar iedereen weer eigen verantwoordelijkheid moet nemen eist wel uniforme robots die moeten voldoen aan eisen die door ambtenaren opgesteld worden. 

2. Zieken en gehandicapten niet de hulp en zorg gaan krijgen waar dat nodig is en buiten hun ziekte om nogmaals gestraft worden. Hulpmiddelen zullen vaak niet vergoed worden en mensen zullen vaak niet over genoeg geld beschikken om ze aan te schaffen.

3. Kortingen op uitkeringen gaat vallen bij mensen van allochtone afkomst omdat die vaak minder snel aan het werk komen. Bij mensen met een AOW & IAO uitkering wat dus dubbel opgaat als zij kinderen in huis hebben wonen. Mensen die een naam anders dan Jansen of Pieterse hebben zullen minder kans op de arbeidsmarkt hebben en zodoende  aangewezen op een uitkering. Zij kunnen geen aanspraak maken op een 'Old boys' netwerk.


4. Zorgkosten die voor veel mensen niet meer op te brengen zijn, vooral mensen met AOW worden hierdoor flink getroffen en chronisch zieken. Er zijn al genoeg mensen die nu zeggen: 'Ik ga niet naar de dokter want dat kost weer geld voor medicijnen'. Kunt u zich volgend jaar voorstellen als de premie duurder gaat worden en het eigen risico omhoog gaat? Dit kan mensenlevens gaan kosten.


5. Mensen met een eigen huis waar zij hard voor gewerkt hebben komen bij werkverlies na de WW in de bijstand terecht. Mensen die vaak buiten hun schuld hun werk verloren zijn en nu in de problemen komen.


6. Een onmenselijk vreemdelingenbeleid waarbij kinderen in detentie zitten en gezinnen uit elkaar gescheurd worden. Jongelui die net buiten het 'Kinderpardon' vallen en het land uit moeten.


De maatschappij gaat op deze manier de kant op van het recht van de sterkste en wie niet mee kan komen of geen net heeft om in terug te vallen? Pech gehad!
Meneer Samsom dit is niet de partij waar ik veel jaren lid van ben en die ik ooit gekozen heb omdat ik daar mijn socialistische idealen in terug zag.


U kunt keuzes maken: geen JSF, legaliseer de hasjhandel en zet er accijnzen en controle op, schaf de HRA boven de 3 ton af en dan mag u zowaar nog wel eens een bankje redden omdat mensen hun spaargeld erin zit. Vecht hiervoor in Europa en vertel ze dat ze geen recht van spreken hebben met een corruptie die 120 miljard is. 


Waar ik op doel is dat er veel mensen zullen zijn die ten onder zullen gaan aan een manier van regeren die meer stuk maakt dan men in 10 jaar weer zal kunnen opbouwen.
Mocht u en de rest van de PvdA, in de Tweede Kamer en vooral binnen het kabinet, nog iets van het socialistische gedachtegoed in zich meedragen dan vraag ik u: Stop met de afbraak van het sociale systeem! Zoals een echte en goede socialist dit zou doen!

Met vriendelijke groet

Anaïs

zondag 2 februari 2014

Dames en heren van stand

De laatste tijd is er veel te doen geweest over racisme en discriminatie en daar hebben wij zelfs met de Joint-Politics een uitzending over gemaakt. Het is er in verschillende vormen, dat racisme maar gelukkig zijn er ook nog een hoop mensen die daar tegen in opstand komen. Mensen die weten waar zij het over hebben en zich niet ontfermen over die arme zwartjes, joden, moslims, chinezen, homo's en wat nog meer, omdat ze zich zo goed voelen en dit de wereld willen tonen. Dat soort mensen bestaat helaas maar al te veel en zij voelen zich eigenlijk superieur aan de mensen die zij 'verdedigen'. 
 
Iedereen kent wel een of meerderen personen die zo zijn en met luide stem op feestjes de meest stupide uitspraken doen. Zelf probeer ik altijd snel bij zo iemand weg te komen want meestal beginnen zij hun zinnen met: ik heb niets tegen deze mensen want mijn beste vriend is er een, Wat voor 'een' hangt dus af van de bevolkingsgroep waarover op dat moment de discussie gaat. Ook zo een dooddoener is: heb niets tegen 'ze' als 'zij' zich maar gedragen. Alhoewel men zich voordoet als zijnde een democratisch en sociaal mens is dit verre van de waarheid.
Het zijn de mensen die, zonder dat zij het hun omgeving laten weten, de eerste zijn die op een xenofobe partij zullen stemmen.

Dan hebben wij nog de heren of dames van 'stand' met prachtige diploma's op zak vol van theorie,
Heren/ dames die b,v met jongelui uit achterstandswijken werken en zelf van 'betere' komaf zijn zien deze jongelui als een soort van ontwikkelingshulp wat goed op hun cv staat.
Zij werken met de jongens en meisjes die proberen weg te komen uit het moeras en de jungle van de binnensteden en zich een weg omhoog proberen te werken. Vaak heeft men niet in de gaten dat door de manier waarop deze heren/ dames zich uitlaten dit nog vernederender is dan de werkelijk leefomgeving van de jongelui. Deze jonge mensen zijn vaak heel goed in staat om iets te bereiken en dat gaat het best als zij geholpen worden door mensen die zich echt betrokken voelen bij de leefsituatie van deze jongeren.

Dus liefst geen mensen die lekker willen scoren omdat zij zo goed zijn voor die 'arme' allochtonen maar mensen die deze jongeren zien als gelijkwaardige mensen die helaas door de ongelijkheid in onze maatschappij niet de kansen gekregen hebben die zij verdienen.
Dus weg met opportunisten en betweters die totaal geen binding of affiniteit hebben met het opgroeien in buurten die men ziet als 'achterstandswijken'. Naar mijn bescheiden mening zijn deze mensen het die een achterstand hebben: zij kunnen straks in een gemêleerde maatschappij niet meer meekomen.

woensdag 22 januari 2014

DiscriminatieOnderscheid maken we allemaal.
Meestal bepalen we zelfs in de eerste 3 seconden als we iemand ontmoeten wat we van mensen denken. Dat is om een inschatting te maken wat wij van iemand moeten/kunnen verwachten maar ook hoe zijn de (macht)verhoudingen tegen over elkaar. (bv chef, collega, werknemer of casual)

Moeilijker wordt als we een groep ontmoeten als eenling of als deel van een groep.

Hoe nu handelen?

Een zogenaamde snelle scan zit er niet in.
Je zal dan vaak terugvallen op ervaring of op wat andere mensen van de groep (leidend in gezag en door aantal) menen, zeggen of uitdrukken. Per se hoeft dit niet maar dan is wel een sterke persoonlijkheid gevraagd.

De groep en discriminatie

Discriminatie treft je vooral als je alleen staat t.o.v. een groep of duidelijke in de minderheid bent t.o.v. de discriminerende groep. Immers bij contact met een op een verhouding kun je altijd nog je mening zeggen, boos worden, je afwenden en bestaat er altijd nog een zij het onaangenaam persoonlijk contact.(Ook daar kan natuurlijk de impact groot zijn)

Veel groter impact kan er bestaan bij discriminatie door een groep.
Er is niet meer zo groot persoonlijk contact en de kans op meegevoel minder.
Dus grotere kans op gedrag door de groep met meer geestelijke of fysieke impact voor hun slachtoffer.

Ook moet men oppassen geen symbool te worden voor een groep om beschadigd/kapotgemaakt te worden. Persoonlijk kan dat tot grote nadelen leiden (zoals bv bij Steve Biko het geval in Zuid-Afrika was) maar ook gelukkig bestaat er ook het tegendeel die geleid heeft tot veranderingen in de gezelschap zoals bij Nelson Mandela in Zuid – Afrika het geval was.
Helaas ziet men overigens dat de discriminatie nog niet verdwenen is in Zuid – Afrika. Integendeel: er is zelfs een reactieve discriminatie ontstaan/gebleven waarbij de eerder onderdrukten en gediscrimineerde zelf gaan/blijven discrimineren door allerlei verschillende oorzaken.

Een wezenlijk onderscheid is nu echter dat er wetten zijn die discriminatoir gedrag aanpakken. Zowel nationaal als geschreven in het VN handvest.
En niet te vergeten bestaan er nu in veel landen voorlichting en onderwijs om niet discriminerend gedrag te bevorderen.
Ook vormt het bij veel westerse landen een item op bijeenkomsten op regeringsniveau met landen die het niet zo nauw nemen met discriminatie zoals bv Rusland, CAR en zelfs tegenwoordig de staat Israël. Echter ook de hand in eigen boezem blijven steken blijft noodzakelijk: ook in de zgn. westerse landen en NL. is niet alles koek en ei gezien de voorvallen en aanvallen op personen van andere seksuele aard, geloofsovertuiging enz.

Pragmatisch duikt dan de vraag op:

Hoe kun je daar het beste tegen verdedigen?

Meedoen in een groep van gelijkgestemden levert dan natuurlijk veel voordeel op. Steun bij lotgenoten en/of mensen die je vriendelijk of menselijk gezind zijn is dan een noodzaak. Het maakt je sterk en zorgt dat je niet het onderspit delft. (een tegengewicht dus)

Zelf je mannetje/vrouwtje staan vraagt moed, doorzettingsvermogen en persoonlijke overwicht. Kwaliteiten die niet iedereen van nature heeft maar wel (gedeeltelijk) aan te leren zijn.

De inschakeling van de wet van de politie , de ombudsman, de EU tot de rechter/nationale en internationale gerechtshoven. Er moet gewaakt worden dat er nooit wetten ontstaan die het legaal maken om mensen te discrimineren. Waakzaamheid en tegengas mogen niet verslappen om dit te bewaken. (Rusland en Hongarije zijn daar voorbeelden van)
Processen waar nodig voeren

Vooral echter voorkoming organiseren door voorlichting en educatie in de samenleving te beginnen bij de allerkleinsten tot aan de volwassenen. Van school tot postbus 51 dus. 


 
s Heerenberg, 22-januari-2014
Felix van Moll
Politicus