woensdag 31 december 2014

Een tevreden en sociaal 2015

Beste mensen

Alweer een jaar voorbij en een zwaar jaar. Het leven is hard geweest voor velen en ik hoop dat het makkelijker zal worden maar helaas......
Keuzes werden gemaakt en belangen werden afgewogen en ook dit jaar weer trok de zwakste aan het kortste eind.

Misschien kunnen wij met z'n allen afspreken dat wij het in 2015 anders doen en de zwaksten beschermen en mededogen tonen aan wie het nodig hebben.
Daarom: weg met discriminatie en buitensluiten van bevolkingsgroepen. Laat mensen in hun waarde en gooi een traditie van een eeuw oud weg omdat ze discriminerend is.
Een beter leven voor zij die chronisch ziek of gehandicapt zijn en ook voor al die ouderen die in een gat vallen omdat zij geen hulp meer krijgen in het nieuwe jaar.
Denk ook even aan al die mensen die werkeloos zijn/worden en die (gedwongen)  naar de bijstand moeten.
Respecteer ieder leven op aarde en bescherm de aarde!
Het zou zo mooi kunnen zijn.

Wat de politiek betreft is de toon al gezet met de zogenaamde laatste woorden van Willem van Oranje: “Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk". Woorden die waarschijnlijk nooit gesproken zijn net zoals de politiek vaak beloftes niet waarmaakt.


Hoe dan ook ik wens iedereen een tevreden en sociaal


                                                      2015


Anaïs