woensdag 22 januari 2014

DiscriminatieOnderscheid maken we allemaal.
Meestal bepalen we zelfs in de eerste 3 seconden als we iemand ontmoeten wat we van mensen denken. Dat is om een inschatting te maken wat wij van iemand moeten/kunnen verwachten maar ook hoe zijn de (macht)verhoudingen tegen over elkaar. (bv chef, collega, werknemer of casual)

Moeilijker wordt als we een groep ontmoeten als eenling of als deel van een groep.

Hoe nu handelen?

Een zogenaamde snelle scan zit er niet in.
Je zal dan vaak terugvallen op ervaring of op wat andere mensen van de groep (leidend in gezag en door aantal) menen, zeggen of uitdrukken. Per se hoeft dit niet maar dan is wel een sterke persoonlijkheid gevraagd.

De groep en discriminatie

Discriminatie treft je vooral als je alleen staat t.o.v. een groep of duidelijke in de minderheid bent t.o.v. de discriminerende groep. Immers bij contact met een op een verhouding kun je altijd nog je mening zeggen, boos worden, je afwenden en bestaat er altijd nog een zij het onaangenaam persoonlijk contact.(Ook daar kan natuurlijk de impact groot zijn)

Veel groter impact kan er bestaan bij discriminatie door een groep.
Er is niet meer zo groot persoonlijk contact en de kans op meegevoel minder.
Dus grotere kans op gedrag door de groep met meer geestelijke of fysieke impact voor hun slachtoffer.

Ook moet men oppassen geen symbool te worden voor een groep om beschadigd/kapotgemaakt te worden. Persoonlijk kan dat tot grote nadelen leiden (zoals bv bij Steve Biko het geval in Zuid-Afrika was) maar ook gelukkig bestaat er ook het tegendeel die geleid heeft tot veranderingen in de gezelschap zoals bij Nelson Mandela in Zuid – Afrika het geval was.
Helaas ziet men overigens dat de discriminatie nog niet verdwenen is in Zuid – Afrika. Integendeel: er is zelfs een reactieve discriminatie ontstaan/gebleven waarbij de eerder onderdrukten en gediscrimineerde zelf gaan/blijven discrimineren door allerlei verschillende oorzaken.

Een wezenlijk onderscheid is nu echter dat er wetten zijn die discriminatoir gedrag aanpakken. Zowel nationaal als geschreven in het VN handvest.
En niet te vergeten bestaan er nu in veel landen voorlichting en onderwijs om niet discriminerend gedrag te bevorderen.
Ook vormt het bij veel westerse landen een item op bijeenkomsten op regeringsniveau met landen die het niet zo nauw nemen met discriminatie zoals bv Rusland, CAR en zelfs tegenwoordig de staat Israël. Echter ook de hand in eigen boezem blijven steken blijft noodzakelijk: ook in de zgn. westerse landen en NL. is niet alles koek en ei gezien de voorvallen en aanvallen op personen van andere seksuele aard, geloofsovertuiging enz.

Pragmatisch duikt dan de vraag op:

Hoe kun je daar het beste tegen verdedigen?

Meedoen in een groep van gelijkgestemden levert dan natuurlijk veel voordeel op. Steun bij lotgenoten en/of mensen die je vriendelijk of menselijk gezind zijn is dan een noodzaak. Het maakt je sterk en zorgt dat je niet het onderspit delft. (een tegengewicht dus)

Zelf je mannetje/vrouwtje staan vraagt moed, doorzettingsvermogen en persoonlijke overwicht. Kwaliteiten die niet iedereen van nature heeft maar wel (gedeeltelijk) aan te leren zijn.

De inschakeling van de wet van de politie , de ombudsman, de EU tot de rechter/nationale en internationale gerechtshoven. Er moet gewaakt worden dat er nooit wetten ontstaan die het legaal maken om mensen te discrimineren. Waakzaamheid en tegengas mogen niet verslappen om dit te bewaken. (Rusland en Hongarije zijn daar voorbeelden van)
Processen waar nodig voeren

Vooral echter voorkoming organiseren door voorlichting en educatie in de samenleving te beginnen bij de allerkleinsten tot aan de volwassenen. Van school tot postbus 51 dus. 


 
s Heerenberg, 22-januari-2014
Felix van Moll
Politicus