dinsdag 4 februari 2014

Meneer Samsom

Waar ik op doel meneer Samsom is:

 1. Een vernederende WWB waar mensen tot inruilmiddel verworden zijn en mensenrechten met voeten getreden worden. Een wet met dictatoriale tintjes. Betaald werk gaat verdrongen worden door de 'participatiewet' en de maatschappij  waar iedereen weer eigen verantwoordelijkheid moet nemen eist wel uniforme robots die moeten voldoen aan eisen die door ambtenaren opgesteld worden. 

2. Zieken en gehandicapten niet de hulp en zorg gaan krijgen waar dat nodig is en buiten hun ziekte om nogmaals gestraft worden. Hulpmiddelen zullen vaak niet vergoed worden en mensen zullen vaak niet over genoeg geld beschikken om ze aan te schaffen.

3. Kortingen op uitkeringen gaat vallen bij mensen van allochtone afkomst omdat die vaak minder snel aan het werk komen. Bij mensen met een AOW & IAO uitkering wat dus dubbel opgaat als zij kinderen in huis hebben wonen. Mensen die een naam anders dan Jansen of Pieterse hebben zullen minder kans op de arbeidsmarkt hebben en zodoende  aangewezen op een uitkering. Zij kunnen geen aanspraak maken op een 'Old boys' netwerk.


4. Zorgkosten die voor veel mensen niet meer op te brengen zijn, vooral mensen met AOW worden hierdoor flink getroffen en chronisch zieken. Er zijn al genoeg mensen die nu zeggen: 'Ik ga niet naar de dokter want dat kost weer geld voor medicijnen'. Kunt u zich volgend jaar voorstellen als de premie duurder gaat worden en het eigen risico omhoog gaat? Dit kan mensenlevens gaan kosten.


5. Mensen met een eigen huis waar zij hard voor gewerkt hebben komen bij werkverlies na de WW in de bijstand terecht. Mensen die vaak buiten hun schuld hun werk verloren zijn en nu in de problemen komen.


6. Een onmenselijk vreemdelingenbeleid waarbij kinderen in detentie zitten en gezinnen uit elkaar gescheurd worden. Jongelui die net buiten het 'Kinderpardon' vallen en het land uit moeten.


De maatschappij gaat op deze manier de kant op van het recht van de sterkste en wie niet mee kan komen of geen net heeft om in terug te vallen? Pech gehad!
Meneer Samsom dit is niet de partij waar ik veel jaren lid van ben en die ik ooit gekozen heb omdat ik daar mijn socialistische idealen in terug zag.


U kunt keuzes maken: geen JSF, legaliseer de hasjhandel en zet er accijnzen en controle op, schaf de HRA boven de 3 ton af en dan mag u zowaar nog wel eens een bankje redden omdat mensen hun spaargeld erin zit. Vecht hiervoor in Europa en vertel ze dat ze geen recht van spreken hebben met een corruptie die 120 miljard is. 


Waar ik op doel is dat er veel mensen zullen zijn die ten onder zullen gaan aan een manier van regeren die meer stuk maakt dan men in 10 jaar weer zal kunnen opbouwen.
Mocht u en de rest van de PvdA, in de Tweede Kamer en vooral binnen het kabinet, nog iets van het socialistische gedachtegoed in zich meedragen dan vraag ik u: Stop met de afbraak van het sociale systeem! Zoals een echte en goede socialist dit zou doen!

Met vriendelijke groet

Anaïs

zondag 2 februari 2014

Dames en heren van stand

De laatste tijd is er veel te doen geweest over racisme en discriminatie en daar hebben wij zelfs met de Joint-Politics een uitzending over gemaakt. Het is er in verschillende vormen, dat racisme maar gelukkig zijn er ook nog een hoop mensen die daar tegen in opstand komen. Mensen die weten waar zij het over hebben en zich niet ontfermen over die arme zwartjes, joden, moslims, chinezen, homo's en wat nog meer, omdat ze zich zo goed voelen en dit de wereld willen tonen. Dat soort mensen bestaat helaas maar al te veel en zij voelen zich eigenlijk superieur aan de mensen die zij 'verdedigen'. 
 
Iedereen kent wel een of meerderen personen die zo zijn en met luide stem op feestjes de meest stupide uitspraken doen. Zelf probeer ik altijd snel bij zo iemand weg te komen want meestal beginnen zij hun zinnen met: ik heb niets tegen deze mensen want mijn beste vriend is er een, Wat voor 'een' hangt dus af van de bevolkingsgroep waarover op dat moment de discussie gaat. Ook zo een dooddoener is: heb niets tegen 'ze' als 'zij' zich maar gedragen. Alhoewel men zich voordoet als zijnde een democratisch en sociaal mens is dit verre van de waarheid.
Het zijn de mensen die, zonder dat zij het hun omgeving laten weten, de eerste zijn die op een xenofobe partij zullen stemmen.

Dan hebben wij nog de heren of dames van 'stand' met prachtige diploma's op zak vol van theorie,
Heren/ dames die b,v met jongelui uit achterstandswijken werken en zelf van 'betere' komaf zijn zien deze jongelui als een soort van ontwikkelingshulp wat goed op hun cv staat.
Zij werken met de jongens en meisjes die proberen weg te komen uit het moeras en de jungle van de binnensteden en zich een weg omhoog proberen te werken. Vaak heeft men niet in de gaten dat door de manier waarop deze heren/ dames zich uitlaten dit nog vernederender is dan de werkelijk leefomgeving van de jongelui. Deze jonge mensen zijn vaak heel goed in staat om iets te bereiken en dat gaat het best als zij geholpen worden door mensen die zich echt betrokken voelen bij de leefsituatie van deze jongeren.

Dus liefst geen mensen die lekker willen scoren omdat zij zo goed zijn voor die 'arme' allochtonen maar mensen die deze jongeren zien als gelijkwaardige mensen die helaas door de ongelijkheid in onze maatschappij niet de kansen gekregen hebben die zij verdienen.
Dus weg met opportunisten en betweters die totaal geen binding of affiniteit hebben met het opgroeien in buurten die men ziet als 'achterstandswijken'. Naar mijn bescheiden mening zijn deze mensen het die een achterstand hebben: zij kunnen straks in een gemêleerde maatschappij niet meer meekomen.