woensdag 16 juli 2014

Tijd

15 juli 2014, 's Heerenberg 

Het begrip Tijd en de interpretatie in onze wereld .

Tijd wordt door de wetenschap actueel gezien als een aparte dimensie. De 4e naast de andere dimensies in totaal 10 inclusief tijd dus 11. (Zie ook de stringtheorie)
Voor de oerknal bestond er geen ruimte/heelal en ook geen tijd.Vanaf de oerknal wordt aangenomen dat de tijd er ook kwam.
Tijd is dan ook gerelateerd aan het ontstaan van energie/materie in het algemeen en ons universum in het bijzonder.
Als we de tijd nu gaan zien zien als aspect van Energie dan kunnen bepaalde zaken t.a.v. De Tijd zoals we die ervaren m.i. mogelijkerwijs veel beter verklaard worden.

De volgende vragen wil ik stellen:

Moeten we niet het onderscheiden/bemerken door de mens van de hoeveelheid en het verschil van energie in een bepaalde toestand/situatie niet bestempelen als ervaren van tijd?

Volgens energiewetten gaat er nooit energie verloren (Einstein en anderen)
Wij mensen ervaren de tijd als gegeven in onze materiële wereld. Iets wat geweest is kan nooit meer op exact dezelfde wijze gebeuren. We denken aan wat vroeger geweest is en ”weten” dat het nooit meer zo komen kan. (We beseffen bv. dat wij en onze wereld om ons heen veranderen en ouder worden)

Bij aanname dat de tijd een aspect van de materie/energie is kan m.i. ook het verschil tussen verleden, heden en toekomst wegvallen. Namelijk door aan te nemen dat het een variatie in energie/materie is. Tijd is zogezegd een onderdeel van Energie/Materie en zijn verschijningsvorm.

Verder geldt mogelijkerwijze het volgende en zegt mogelijkerwijze iets over hoe mensen tijd ervaren:

Ons Denken (o.a. geproduceerd in onze hersenen) heeft overigens geen gevoel van Tijd. Het Denken kan zelfs buiten de raam Tijd gaan. Zie ook de ideeën van voor het ontstaan van het heelal.
De meeste mensen voelen zich overigens wel ouder maar blijven in hun Denken nog jong.
Uiteraard gebeurt het voelen en het waarnemen ook o.a. in onze hersenen maar dan m.i. met inschakeling van onze archaïsche hersenstructuren.
De hersenschors is o.a. verantwoordelijk voor de meer abstracte zaken in ons denken.

Zo wat losse gedachten van mij.
Ik ben geen Fysicus,filosoof en wat ik geopperd heb kan zeer goed anders verklaard worden.
De bedoeling is een andere kijkhoek voor Tijd aan te duiden.


 
Alles wat mijn gasten schrijven heb ik verder niets over te zeggen dus: discussiëren? Met de schrijver van het stuk graag. Anaïs