maandag 13 februari 2012

Recht is recht.

Normaal gesproken ben ik het wel eens met het rechtssysteemin Nederland. Natuurlijk zijn er dingen waar ik het niet mee eens ben maar diedoor andere mensen worden goed gevonden. Daarom hebben wij met elkaar bepaaldedingen afgesproken die wij ( althans een aantal deskundigen ) opgesteld hebben enwaaraan een mens zich hoort te houden. Dat recht beschermt ons tegen en voorelkaar.
Een van die regels is dat je met je handen van een kindafblijft, althans als je met die handen dingen  doet die slecht voor eenkind zijn. Dat kan zijn: mishandeling, geestelijk of fysiek, verwaarlozing ofseksueel misbruik. Er loopt op het moment een campagne die zegt dat we onzeogen niet moeten sluiten voor kinderen die zich in situaties bevinden die eenkind kwaad kunnen doen. Dit vind ik een zeer goede zaak, dat mensen ingrijpenals er zich misdaden voordoen, en dat niet tolereren.
Mensen die zich schuldig maken aan misbruik en hiervoorschuldig bevonden worden gaan naar de gevangenis. Daar zullen zij hun strafmoeten ondergaan en zich ook vaak onder behandeling moeten stellen, zodat zijnaderhand als zij vrij komen, weer een plaats kunnen innemen in de maatschappij.Vaak komen deze mensen weer terug in het huis waar zij woonden voordat zij demisdaad gepleegd hadden en kunnen weer verder gaan met hun leven. OK geef toedat het niet makkelijk zal zijn want je hebt je leven wel knap verknald. Vindik dit erg?
Nee, want de kinderen die seksueel misbruikt zijn zullendaar hun hele leven onder lijden. Ik geef toe dat een aantal met goedebegeleiding en hulp er wel weer min of meer  bovenop komen. Er zijn enkelteveel kinderen die levenslang hebben omdat iemand zijn vieze poten niet thuiskon houden. Jarenlang zijn zij het slachtoffer van de dader en komen er nooitmeer vanaf. LEVENSLANG………….. Zonder ooit een misdaad te hebben begaan. Angsten, nachtmerriesen vooral een geschonden vertrouwen in andere mensen. Altijd bang zijn als dieaardige vriend net even te lang zijn arm om je heen heeft, nooit meer alleen metiemand van het andere geslacht te lang in een kamer durven zijn. Angst,wantrouwen en vaak ook fysieke klachten worden een deel van hun leven.
Komende week beslist een rechter of een pedofiel in dezelfde flat mag blijven wonen als het slachtoffer. De woningbouw heeft zeercoulant een vervangende woning aan geboden maar die wil deze “meneer “ niet.Door middel van zijn advocaat laat hij ook nog weten dat de financiëlevergoeding niet genoeg is. PARDON. Waar ging die campagne ook al weer over:beschermen van het slachtoffer?
Ik hoop dat vrouwe Justitia voor een keer onder haar doekvandaan gluurt en Recht doet. Recht aan het slachtoffer en de familie daarvan.Stoppen we asocialen tegenwoordig niet in woningen buiten de stad? Volgens mijkan je mensen die zich schuldig maken aan dit soort van misdrijven asociaalnoemen. Lukt het allemaal niet dan ben ik zwaar teleurgesteld niet in hetsysteem maar in ons mensen.
Ik heb geprobeerd zo koel en afstandelijk mogelijk hier overproberen te schrijven en niet te zeggen wat er werkelijk in mijn hoofd leeft.Beelden die niet sociaal zijn en veel met pek en veren te maken hebben. Alsmens mag ik denken, zolang het een ander niet beschadigd en hier ligt hetverschil tussen in een gemeenschap kunnen leven of je zelf er buiten plaatsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten