De gezondheid van de patiënt dient het uitgangspunt te zijn en de stem van de patiënt dient verankerd te zijn in de zorgwereld op allerlei niveaus. De patiënt moet aan tafel zitten wanneer de discussies over de zorg worden gevoerd.
We moeten niet meer OVER de patiënt praten maar MET de patiënt praten. Met mijn essay wil ik hier een begin mee maken.