maandag 13 februari 2012

Gezondheidszorgen ouderenbeleid:

Antibiotica gaat afgeschaft worden en niet meer in tablet of andere vorm toegediend. Mensen krijgen gewoon iedere dag een stuk kip of vlees. Zit ook vol met antibiotica en dan kunnen we de veestapel gewoon lekker gezond houden en onderhand spaart het antibiotica uit. Medicijnen gaan uit de ziekteverzekering en mensen moeten gewoon maar nederwiet kopen bij de koffieshop. Zie belastingen. Mensen die met sport of vrijetijdsbesteding een blessure hebben opgelopen krijgen geen medische hulp maar moeten een boete betalen.Bestralingen of gecompliceerde behandelingen worden niet meer verstrekt aan mensen die niet ( meer)deelnemen aan het arbeidsproces. Probleem van de vergrijzing opgelost en ook minder uitgaven voor uitkeringen. Bejaarden krijgen in het vervolg alleen nog maar een uitgebreid ontbijt in de bejaarden en verzorgingstehuizen. Deze mensen hebben toch de hele dag niets te doen en verbranden daarom ook geen calorieën. Daar zei in de oorlog en bij de opbouw van dit land het toch ook gewend waren om met weinig te doen zal dit niet al teveel problemen op leveren. Het hoeft toch niet altijd zo te zijn dat wat je zaait ook zal oogsten, hun kleinkinderen zijn nu even belangrijker. Het zou toch in en in triest zijn als deze ouderen hun leven lang hard gewerkt hadden en nu hun kleinkinderen de hypotheekrente niet meer van de belasting zouden kunnen aftrekken.
Inkomsten uit belastingen:
Hasj en wiet worden legaal net als hard drugs. Hierover word een belastingpercentage van 25%geheven. De drugs worden in koffieshops verhandeld, die omgedoopt worden tot         ˜koffietheek".Het personeel bestaat uit studenten zonder studiefinanciering en met deze ludieke en winstgevende handel kunnen zij hun studie bekostigen.
Onderwijs:
Studiefinanciering gaat afgeschaft worden en studenten krijgen een spoedcursus drugsdealer niveau1, Hasj en wiet. Hierbij is het mogelijk om door te stromen naar niveau 2,ecstasy en tranquillizers of niveau 3, heroïne en opiaten. Met deze bezigheden kunnen zij hun studie bekostigen en voor studenten met de opleiding: sociale
hulpverlener,advocaat en medische opleiding, zit er op deze manier ook een mooie stage in.Hier kunnen zij in de toekomst veel profijt van hebben. Propedeuses moeten in 3 maanden gehaald worden en de studie moet in 2 jaar afgerond zijn.
Bijzonderebezuinigingen:
De koningin mag al haar auto's en boten plus buitenverblijven behouden mits zij daar zelf de kosten voor betaalt. Prinsen en prinsessen worden gewoon mevrouw en de heer en krijgen niet langer een toelage van de staat. Prinsjesdag gaat er ook aan, zeer verslindend om zoveel uit de kast te halen wat hare majesteit ook in de tweede kamer kan komen vertellen. Ten slotte is het zo dat een aantal van hen ook allochtoon zijn en de heer Wilders. heeft laten onderzoeken wat een allochtoon kost. Dit zou ook weer tot kostenvermindering, besparing belastinggeld, leiden. Ministers gaan minder verdienen omdat het een eer moet zijn om het land te dienen en dan hoeft geld geen beloning te zijn. Topambtenaren gaan fors inleveren op hun loon en meer dan drie kwart kan wegbezuinigd worden.
Krijgsmacht:
Dutchbat in de huidige vorm gaat afgeschaft worden en in hun plaats sturen we alle Nederlandse hooligans zodat die lekker in Verweggistan kunnen gaan rellen.Dit zal de plaatselijke bevolking wel eens op andere gedachten brengen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Omdat men op deze manier het zinloze geweld in al zijn hevigheid kan aanschouwen zal men sneller geneigd zijn om weer een rustig en normaal leven te gaan leiden. Jan soldaat kan hierna ingezet worden als er een politie tekort in gemeentes dreigt.
Energiebeleid.
In fitnessruimtes en fysiotherapie-ruimtes kan de energie die vrijkomt bij het oefenen opgeslagen worden en hergebruikt. Mensen mogen in de avonduren slechts5 uur gebruik maken van elektriciteit. Er worden drie kernreactoren bijgebouwd waarvan een bij Amsterdam en een bij Rotterdam. De derde moet nog verder bekeken worden waar we in principe de bevolking verder zouden willen laten inkrimpen. Auto's mogen alleen aangeschaft worden bij een inkomen vanaf vijf keer modaal. Heel goed tegen de filevorming.
Vrijheidvan geloof.
De kerken krijgen de voogdij over alle tippelgebieden en alles wat aanverwant is met prostitutie en pedofilie. Zij hebben hun kundigheid op dit gebied al meerdere malen getoond en zijn dan ook bij uitstek hiervoor geschikt. De volledige handhaving zal hun in de reine schoot geworpen. Hoofddoeken worden volledig afgeschaft dit tegelijk met keppeltjes en welke hoofdbedekking dan ook vanuit religieus oogpunt. Slechts in het geval van hoofdluis zal het dragen van een bedekking van het hoofd worden toegestaan.Gebedshuizen anders dan de katholieke kerk of de synagoge zullen met de grondgelijk gemaakt worden. Onze joods/christelijke cultuur, waarbij de een de ander vaak vervolgden afgeslacht heeft en ook maar van enige deelname aan de maatschappij vroeger onthouden heeft, zijn de verstrekkers van normen en waarden waaraan men zich heeft te houden.
Stemmen
Op deze manier kan ik nog uren en uren doorgaan maar het verveelt omdat dit begint te lijken op een dictatuur met een gekke dictator aan het hoofd. Heb mij de vrijheid gelaten om een paar dingen in dit weblog te zetten, waarvan ik zelf vind dat het helemaal niet zo slecht zou zijn om deze ook werkelijk in te voeren. Op zich is het een hoop onzin op een rijtje maar de goede verstaander zal toch lezen dat er partijen zijn die inderdaad denken dat een aantal bezuinigen gedaan kunnen worden en dat ertussen neus en lippen door de zwakste in de maatschappij daarmee getroffen worden voor hen niets uitmaakt. Laten we alstublieft niet de dingen afwentelen op mensen die zich niet kunnen verdedigen en laten we eerlijk en sociaal rechtvaardig zijn. Laat ieder in zijn waarde en als er mensen zijn die hun hoofd willen bedekken, om dit te doen vanuit hun perspectief, als respect voor hun god, laat het zo zijn. Helaas lopen er in deze maatschappij mensen rond van wie ik het hoofd zou willen bedekken en als het mogelijk zou zijn ook hun hersens. We gaan binnenkort naar de stembus en we hebben de macht om er een leefbare en respect volle maatschappij van te maken. Laten wij van ons stemrecht gebruik maken en dit ook goed doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten