zaterdag 2 februari 2013

La Reina is 'not amused'!Gelooft u erin dat de ene mens verheven boven de andere mens is? Ik niet want uiteindelijk zijn wij allemaal hetzelfde zo een 50 a 60% water,, en nog veel meer maar daar wil ik het niet over hebben want dit is geen stuk over anatomie. Wij bezitten DNA dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie. Het bepaalt voor een groot gedeelte welke ziekten wij kunnen krijgen. Het gekke of juist mooie is dat het DNA niet bepaalt wat jouw afkomst is. Natuurlijk wel waar het een aantal kenmerken betreft die rasgebonden zouden kunnen zijn. Het zegt niet dat wij bijvoorbeeld bestemd zijn om als vorst of gewoon mens door het leven te gaan. Dat bepaalt de mens zelf door iemand te kiezen als koning of koningin. Dit kan zijn als bindmiddel voor een verdeeld volk maar vaker nog als een oplossing voor politieke problemen. Vroeger trouwden prinsen en prinsessen met elkaar zodat landen zich met elkaar konden liëren en zo nodig om hulp konden vragen in tijd van oorlog. Vaak was het ook een financiële kwestie.

Het is bekend dat er vorstenhuizen bestaan wiens origine helemaal niet van adel waren maar naderhand in de adelstand verheven zijn. Dus eigenlijk heel gewone mensen die niet boven een ander staan. Waarom dan al die poppenkast om een vorst of vorstin? Omdat de mensen het willen! Niet vanwege een overdreven verering voor de majesteit, behalve hier en daar een oranje vereniging, maar om een lekker dagje te kunnen feestvieren. Met horden nemen zij de trein naar Amsterdam en hebben er de dag van het jaar. Anderen verdienen een lekker centje met het opruimen van zolder of kelder en alle andere troep waar men vanaf wil. Zolang er dit soort mensen zijn zal er altijd een koningshuis blijven bestaan en men zal zijn ogen sluiten voor het geld wat zo een dagje koekhappen, zaklopen en toiletpot gooien kost.

Jammer dat men zijn trots zo overboord zet en buigt en knielt voor mensen die niet veel anders dan u of ik zijn. Als men ook nog eens kijkt naar de keuzes die sommige vorstenhuizen maken in het kiezen van een partner dan ziet men juist daarin dat ze niet echt boven ons staan maar net als wij menselijk reageren. Niet bij de gratie Gods, zoals zo mooi gezegd, want als men niet in een God gelooft dan is er niet veel gratie van die kant bij.
Wij, het volk, mogen ook niets zeggen of doen wat beledigend zou zijn voor een vors of vorstin, en als je toch enigerlei actie zou ondernemen, in de vorm van een theelichthouder, dan ga je voor lange tijd het gevang in.
Wij zelf zijn er voor verantwoordelijk dat wij mensen op een voetstuk plaatsen en ze daar houden. Van een oranje vereniging ergens in de provincie tot en met het kabinet. Wat mij betreft zou ik liever terug gaan naar een republiek en dan het liefst een waar men goed op de centen let.

Straks hebben wij weer een kroning. Terwijl oma veel van haar centjes kwijt raakt en schuifelend achter een rollator, die niet meer vergoed wordt, naar de supermarkt gaat komt er een gouden koets voorbij met veel pracht en praal. Wat een trieste tegenstelling! Ik zou zeggen als men toch zo een feestje wil laten de dames van het koningshuis op het paleis lekker taarten en hapjes maken voor de genodigden, de ingrediënten en limonade kunnen zij alvast inslaan bij de supermarkt. Gewoon iedere week even op de aanbiedingen letten en het komt helemaal goed, Misschien wil zelfs de grootste bierbrouwer van het land een paar kratjes afleveren bij de achterdeur want ze zullen waarschijnlijk ook uitgenodigd worden.
Wat mij betreft mogen zij daarna een rondvlucht boven Nederland maken want daar schijnen ze ook wel gek op te zijn.

Zo denkt La Reina over vorsten en zij is 'not amused'!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten